Leibowitz: Faith, Country and Man

Yeshayahu Leibowitz (1903-1994) var en kontroversiel og ikonoklastisk israelsk filosof, videnskabsmand, social kritiker såvel som ortodoks jøde, der forargede med sin sønderrivende kritik af Israels politiske, militære og religiøse praksisser. Særligt forholdte han sig kritisk overfor Israels politik i de besatte områder og besættelsens politiske og religiøse kultur. I tre dokumentarfilm, baseret på dokumenter og beretninger fra familiemedlemmer, tilhængere såvel som modstandere, forsøger instruktøren her at afkode centrale dele af Leibowitz liv og virke som i dag, flere årtier efter hans død, fortsat tildeles stor opmærksomhed: I dag går der stort set ikke en uge uden at Leibowitz´s navn nævnes i medierne som var han fortsat i live og parat med sin hårdtslående og provokerende kritik, der kontinuerligt udfordrer troen på staten Israel og det jødiske folk.

Dokumentar / Instruktør: Uri Rosenwaks / Israel, 2012 / 3 x 60 min. / Hebraisk med engelske undertekster